Školy

Adalbert Stifter Gymnasium, ORG der Diözese Linz

Linecké Hudební gymnázium bylo založeno roku 1974 jako speciální obor Gymnázia Adalberta Stiftera na podporu hudebních talentů prof. Balduinem Sulzerem a dnes patří k významným hudebním institucím Horního Rakouska. Zdejší pětileté hudební vzdělání je založeno na úzké spolupráci Hudebního gymnázia s hornorakouskými hudebními školami a Univerzitou Antona Brucknera v Linci, na které si studenti osvojují především nástrojové (popř. pěvecké) dovednosti. Na samotném Hudebním gymnáziu probíhá výuka hudebně-teoretických předmětů a četná hudební praxe, jejímž cílem jsou veřejné prezentace náročných instrumentálních či vokálně-instrumentálních koncertních programů, k?nimž patří i naposledy uvedené oratorium Král David Arthura Honeggera, které gymnázium provedlo v lineckém Friedenskirche 13. listopadu tohoto roku. Z?dalších v?poslední době nastudovaných děl uveďme 7. Symfonii L.v. Beethovena, 3. Symfonie F. Schuberta či 2. Jazzovou suitu D. Šostakoviče. Velikost orchestru Hudebního gymnázia se odvíjí od požadavků konkrétních projektů a může mít až 60 členů. V?současné době sčítá gymnázium zhruba 120 žáků ve věku od 15 do 19 let.  

Mozartchor lineckého Hudebního gymnázia, ve které zpívají i absolventi, sčítá zhruba 130 členů a patří k jednomu z nejdůležitějších oratorních sborů lineckého hudebního života. Pod vedením prof. Balduina Sulzera v letech 1974-1997 získal sbor i díky spolupráci s Londýnským filharmonickým orchestrem (London Philharmonic Orchestra), Mnichovskými filharmoniky (Münchner Philharmoniker) pod taktovkou dirigenta Franz Welser Mösta mezinárodní renomé. Od roku 1997, kdy převzal vedení Hudebního gymnázia včetně Mozartchoru prof. Wolfgang Mayrhofer, vystupuje sbor s vokálně instrumentálním programem pravidelně v rámci linecké koncertní řady duchovní hudby „Musica sacra“ a spolupracuje s významnými hudebními tělesy hornorakouského hudebního života jako např. s lineckým orchestrem A. Brucknera (Linzer Brucknerorchester), s kterým ztvárnil Orffovu Carminu buranu či Matoušovy pašije J. S. Bacha. O mezinárodním významu sboru svědčí i jeho koncertní cesty do Jerusaléma (Britten – War Requiem), Budapešti, Göttingenu (Honegger – Jeanne d’Árc; Brucknerova Mše f moll), Drážďan, Prahy či pozvání do proslavené koncertní síně v Salcburku (Salzburger Festspielhaus).

Webové stránky školy: www.stiftergym.org
Mag. Dr. Andreas Thiel, ředitel

Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy

Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy vzniklo roku 1994 nejdříve jako speciální obor Gymnázia Jana Nerudy. Postupem času se hudební část od své zakládající instituce oddělila a stala se společně s Hudební školou hl. m. Prahy samostatným vzdělávacím subjektem (GMHS). Osmileté studium nabízí kromě speciálního hudebního vzdělání i všeobecný širší vědní základ běžného gymnaziálního studia. Absolventi GMHS pokračují na hudebních středních i vysokých školách. Ne zřídka i v zahraničí. Část studentů pokračuje na vysokých školách různých oborů a lásku k hudbě patří k jejich životu.

Symfonický orchestr Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy  je složen z vybraných studentů hudebních tříd gymnázia. Většina těchto studentů se chce v budoucnosti věnovat profesionální dráze hudebníka. Orchestr pravidelně zkouší a vystupuje pod vedením svého dirigenta profesora Ladislava Ciglera. Koncerty orchestru se uskutečňují nejen na pražských pódiích (Rudolfinum, Obecní dům, kostel sv. Šimona a Judy, Sál Martinů AMU, apod.), ale i po celé České republice (Sušice, Mníšek pod Brdy, Kouřim, Beroun atd.). Orchestr často vyjíždí do v zahraničí (Rakousko, Spojené Arabské Emiráty, Francie, Německo apod.), kde reprezentuje Prahu a Českou republiku. 

V každé koncertní sezóně se s orchestrem představí i některý z mladé generace dirigentů a sólistů, výjimkou není ani spolupráce s pěveckými sbory.  

Orchestr byl několikrát pozván na mezinárodní hudební festival EUROCHESTRIES do Francie. Pravidelně a úspěšně reprezentuje Hlavní město Prahu ve Spojených Arabských Emirátech (Dubaj, Abú  Dhabí, Šardžá), kde vedle samostatných orchestrálních koncertů doprovází vítěze mezinárodní hudební soutěže. Od roku 2017 pravidelně spolupracuje s lineckým Hudebním gymnáziem Adalberta Stiftera. Společně s jeho studenty vytvořil jedinečný projekt, který má velký význam v rozvoji interpretačního umění. Repertoár orchestru je rozsáhlý. Vedle  světové orchestrální literatury (např. C. Franck - Symfonie d moll, A. Dvořák - Symfonie č. 6, 8 a 9,  F. Mendelssohn-Bartholdy - Hebridy, W. A. Mozart – Koncertantní symfonie Es dur, G. F. Händel – Vodní hudba) studuje i méně uváděná díla českých skladatelů.

Webová stránka školy: www.gmhs.cz
MgA. Filip Magram, ředitel školy