Tým

O hladký průběh organizace a umělecké stránky projektu pečuje odborný projektový tým složený z obou škol. Jednotlivé pracovní a zástupci týmů se setkávají pravidelně na projektových mezinárodních setkáních či prostřednictvím internetových konferencí. Zrealizovaná a plánovaná mezinárodních setkání projektového týmu:

11. - 13. října 2016 v Praze (M1)
1. – 2. června 2017 v Praze (M3)
1. - 3. prosince 2017 v Linci (M4)
10. - 12. ledna 2018 v Linci (M2)
22. listopadu 2018 v Praze (M5)

Adalbert Stifter Gymnasium, ORG der Diözese Linz

Dr. Mag. et Mgr. Jitka Kopřivová
vedoucí projektu, idea projektu

Jitka Kopřivová studovala hudební, nástrojovou pedagogiku a hudebně-pohybovou (Orffův institut) pedagogiku na Univerzitě Mozarteum Salzburg, stejně jako hudební výchovu a sbormistrovství na Karlově univerzitě v Praze. Během svých studií vystupovala jako mezzosopranistka převážně v oblasti liturgické hudby ve městě Salzburg a třikrát jako sboristka Salzburger Bachchoru v rámci operních produkcí festivalu Salzburger Festspiele. Je stipendistkou nadace „VIZE 97“ Dagmar a Václava Havlových a Nadace Carla Orffa. Vyučuje zpěv a hudební výchovy na Gymnáziu Adalberta Stiftera.
Dr. Michael Wruss
koordinátor projektu, umělecký koncept projektu

Michael Wruss absolvoval Hudební gymnázium, posléze studoval hudební a divadelní vědu na Vídeňské univerzitě a v Oxfordu, dále kompozici a hudební teorii na Akademii múzických umění ve Vídni. Od roku 1996/97 vyučuje hudební výchovu, hudební teorii a sbor na Gymnáziu Adalberta Stiftera. Je hudebním kritikem Hornorakouských novin a žádaným členem různých porot např. soutěží Prima la musica, Landeskulturpreis aj.
Mag. Wolfgang Mayrhofer
umělecký garant projektu

Wolfgang Mayrhofer studoval hudební pedagogiku a orchestrální dirigování na Unniverzitě Mozarteum Salzburg. Je hudebním pedagogem a sbormistrem Gymnázia Adalberta Stiftera. V roce 1997 převzal hudební vedení Hudebního gymnázia a Mozartchoru této instituce. V roce 1983 založil sbor Jeunnese Chor, který je složen z absolventů a absolventek Gymnázia Adalberta Stiftera. Věnuje se četné koncertní činnosti jako sbormistr a dirigent v tuzemsku a zahraničí. V roce 2008 získal „Kunstwurdigungspreis“, nejvyšší hudební ocenění města Lince a v roce 2015 „Brucknerpreis der Bertil-Östbo-Stiftung“ za zásluhy.
Mag. Eduard Würzburger
umělecká podpora projektu

Eduard Würzburger je absolventem Hudebního gymnázia v oboru hra na violu, kde působil jako zpěvák v Mozartchoru a následně v Jeunesse orchestru pod taktovkou Franz Welser-Mösta. Posléze studoval hudební a nástrojovou pedagogiku na Hudební univerzitě ve Vídni, kde vystupoval m.j. s Berlínskými filharmoniky. Působí jako pedagog na Gymnáziu Adalberta Stiftera.
Mag. Gerda Hack
jazyková podpora projektu, organizace projektu

Vyučující němčiny a italštiny na Gymnáziu Adalberta Stiftera v Linci.
Edeltraud Ganhör
ekonomické zpracování a finanční kontrola projektu

N/A

Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy

Mgr. Jakub Waldmann
koordinátor projektu, umělecký koncept projektu

Jakub Waldmann je absolventem Hudební fakulty AMU v Praze. Byl členem kontrabasové skupiny České filharmonie, ředitelem Českého komorního orchestru a předsedou výboru Nezávislé společnosti výkonných umělců Intergram. Působí ve světovém orchestru „World Orchestra for Peace“ pod vedením V. Gergieva. V současné době je zástupce ředitele GMHS pro uměleckou část studia.
MgA. Ladislav Cigler
umělecký garant projektu

Dirigent Ladislav Cigler (1971) je absolventem konzervatoře, obor housle - lesní roh. Dirigování studoval externě u Prof. Radomila Elišky (HAMU). Působí pedagogicky na ZUŠ Na Popelce v Praze 5, kde kromě symfonického orchestru vede ještě komorní orchestr a smyčcový soubor. Jako dirigent symfonického orchestru působí na GMHS od r. 1997.
Mgr. Monika Nedbalová
jazyková podpora a organizátor projektu

Monika Nedbalová studovala německý a český jazyk a literaturu na Univerzitě Karlově v Praze. Během svým studií strávila také rok na univerzitě v Regensburgu. Dlouhodobě se zajímá o rakousko-německo-české vztahy, zúčastnila se např. projektu DAAD „Europa macht Schule“, v jehož rámci seznamovala německé žáky s českou kulturou a tradicemi. Věnuje se také výuce češtiny pro cizince, je členkou Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Na Gymnáziu a Hudební škole Hlavního města Prahy vyučuje německý jazyk a podílí se na organizaci mezinárodních studentských výměn.
Blanka Blahová
grafické, obrazové a audiovizuální zpracování projektu

Blanka Blahová je absolventkou Střední průmyslové školy stavební v Opavě. Celý život se věnuje fotografii a přípravě grafických materiálů. Od roku 2004 dbá na estetický vzhled školní budovy Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy. Připravila mnoho publikací a tiskových materiálů k propagaci této výjimečné instituce. V projektu EUMPS se stará o propagaci a dokumentaci koncertů a setkávání studentů.
Ing. Zuzana Kroulíková
ekonomické zpracování a finanční kontrola projektu

N/A